Partnerët bëhen miq dhe anasjelltas

Qëllimet e Chrom Kosova Schweiz AG
• Numër 1 do të jetë për kromin dhe hekuro-nikelin
• Të arrihet PBB (Prodhimi i Brendshëm Bruto) i Kosovës brenda 7 viteve
• Futja e trajnimit të praktikës sipas modelit zviceran dhe standardit më të lartë të mundshëm të cilësisë sipas ASME’së

Ku të çarat e gjejnë veten

Ne e gjetëm veten si një ekip: nëpërmjet veprimtarive dhe përvojave tona ndërkombëtare. Në këtë mënyrë, ne bashkojmë ekspertë të lartë në fushën e minierave dhe nxjerrjes së lëndës së parë në bordin tonë dhe në menaxhimin. Ata i japin Chrom Kosova Schweiz AG’së qasje tek specialistët më të mirë të rrjetit në botë në fushat e metalurgjisë, analizës, ngarkimit dhe blerjes.

Menaxhimi

Andreas Pumilia / CEO
– Themelues dhe pronar i Pumilia AG, shërbimeve industriale, veprimtarive globale në fushën e energjisë (administronjës)
– Delegat i bordit
– 1998 - 2002 Studime në shkencat intelektuale, Instituti për Shkencat e Larta, Dornach BL

Bashkim Podrimja / CTO
– Pronar dhe themelues i Chrome Kosova SH.P.K.
– Shef teknik dhe zyrtar ndërlidhës

Matias Zbären / CFO
– Përvojë 36 vjeçare në tregtimin e FX, menaxhimin e rrezikut, përputhjen dhe menaxhimin e projektit
– 3 herë fitues si anëtar i ekipit më të mirë të pikës FX UBS nga Euro Money 1992-1994, Nr. 1 Shitjeje (në mbarë botën) në EBS/Citi Bank në vitin 1997, BPL i një aplikacioni bazë bankar CS që gjeneron fitim CHF 17 miliardë gjatë 16 viteve

Eddi Egloff / Konsulent
– Bashkëthemelues i Marc Rich AG (tani Glencore)
– 48 vjet përvojë në shitje, bordi këshillues

Bordi Këshillues

Prof. Dr. Hashi Kepuska
Ish CEO (administronjës) i Minierave të Trepçës Mitrovicë, Devo Mining Gjakova, bordi këshillimor, konsulent

Prof. Dr. Ibrahim Milushi
Kreu i Departamentit të Gjeologjisë, Instituti i Gjeoshkencave, Universiteti Politeknik i Tiranës, Shqipëri

Prof.Dr. Sc Shemsi Mustafa
Subjekt i Bazave të Inxhinierisë së Tërmeteve i Fakultetit të Arkitekturës dhe Universitetit të Planifikimit Hapësinor për Biznes dhe Teknologji-UBT
- Udhëheqës i Rrjetit Sizmologjik, Sondazhi Gjeologjik i Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik të Kosovës

Të rrjetëzuar në partneritet

Afërsia me autoritetet dhe partnerët e rrjetit është shtytësi i suksesit tonë. Për këtë qëllim, Chrom Kosova Schweiz AG'ja është në kontakt të vazhdueshëm me autoritetet përgjegjëse rajonale, shtetërore dhe ndërkombëtare. Shkëmbimi me gjeologë dhe universitete, me ekspertë dhe partnerë të rrjetit stimulon përpjekjet tona. Kjo marrëdhënie e vazhdueshme, personale dhe profesionale nxit besimin në investimet tona.

Zvicerania në një bazë miqësore

Traktate të shumta shtetërore janë dëshmi e marrëdhënieve të ngushta dypalëshe midis Kosovës dhe Zvicrës. Mbi këtë bazë miqësore, Swiss-Kosovo Chrom Kosova Schweiz AG’ja po përpiqet për një kompani me cilësi të larta zvicerane.
Një sistem praktike i bazuar në modelin zviceran duhet të integrohet nën udhëheqjen zvicerane.

Angazhimi ynë bazohet në vlerat tona

• I mbajmë premtimet
• Si bërës, e bëjmë realitet atë që themi
• Zvicerania jonë mbartet nga:
- Veprim pasionant
- Ne jemi bërës - e jo ato joshës
- Cilësia dhe përgjegjësia
- Risi
- Respekt për mjedisin
- Kultivimi i partneritetit shoqëror