Ballina

Ballina

Bazat e botës

Qindra miliardë dollarë amerikanë me vlerë të rezervave të provuara të xeherorëve gjenden në rajonin e Kosovës. Fokusi është tek kromitet dhe xehet-hekuro-nikeli,
si dhe tek platina, boksiti, kobalti, vanadiumi, litiumi, metalet e tokës së rralë, etj. (sipas JORC-ut apo: Kodit Australazian për Raportimin e Rezultatave të Eksplorimit, Burimeve Minerale dhe Rezervave të Xeherorëve - Raportet).

Kosova është e pasur në mënyrë të pamatshme

E njohur rreth dekadash, por krejtësisht e suprimuar, Kosova i ngjan një thesari të lëndëve të para. Andreas Pumilia, Drejtor i Chrom Kosova Schweiz AG'së, komenton: Deri më sot, publiku kryesisht ka perceptuar klishe negative rreth Kosovës. Ajo shihet si një shtet i varfër, i dhunshëm, i rrezikshëm dhe i korruptuar. Vetëm një nga klishetë është e vërtetë - paramendo cili!

Fokusi në Nikelin, Hromin, dhe metalet e tokës së rralë.

Chrom Kosova Schweiz AG’ja ka rezerva të provuara të llojeve të ndryshme të depozitave të hromit dhe të hekuro-nikelit.

Chrome Kosova Schweiz AG — kompani parësore ndërkombëtare

Si një kompani Zvicro-Kosovare nën administrimin zviceran, Chrom Kosova Schweiz AG'ja përpiqet për operacione të përgjegjshme minerare në çdo aspekt. Bartësit me përvojë njohurish (anëtarët themelues Marc Rich/Glencore) si dhe ekspertë bankarë me përvojë po e ndërtojnë kompaninë në një kompani kryesore të lëndëve të para.