Projekti

Projekti

Miniera që u sjell dobi njerëzve dhe natyrës

Njerëzit, natyra dhe menaxhimi i qëndrueshëm janë rendi i së ardhmes. Ky është mësimi im prej 43 vjet punë globale në industri dhe prodhim energjie. Në bazë të kësaj, fitimi u sjel dobi të gjithëve që përfshihen në të. Dua të drejtoj Chrom Kosova AG’jën për t’u bërë një kompani modeli ndërkombëtar që përmbush standardet më të larta. Ky është motivimi im.”
Andreas Pumilia, themelues dhe President

Ne nxisim begatinë në Kosovë

Zonat tona minerare shtrihen mbi të gjithë Kosovën dhe ndonjëherë shkojnë përtej kufirit kombëtar deri në Shqipëri. Ky rajon është rezerva e lëndëve të para Numër 1 në Evropë. Trepça, miniera më e madhe e plumbit, zinkut dhe argjendit në Evropë, u mbyll në vitin 1989 si pasojë e luftës. Chrom Kosova sjell në jetë potencialin e madh të lëndëve të para nën shenja të reja bashkëkohore. Ne mund të parashikojmë një të ardhme të ndritur për rajonin.

Miniera më e përparuar në botë

Që nga viti 2005, Kosova ka pasur sistemin më të avancuar në botë për licensimin e të drejtave minerare, organizimin, menaxhimin dhe mbikëqyrjen e veprimtarive minerare dhe minerale (ICMM). Sektori i korporatave private përcakton zhvillimin ekonomik. Treguesit më të rëndësishëm e kualifikojnë atë si përbërësin kryesor të rimëkëmbjes ekonomike.