Substanca

Substanca

Performanca është puna ndaj kohës

Fakte emocionuese për hekuro-nikelin
Nikeli gjendet në formën e tij të pastër vetëm në meteoritë hekuri dhe në bërthamën e tokës. Është mjaft i zakonshëm në përqendrime të ulëta. Megjithatë, për të qenë në gjendje për të minuar nikelin ekonomikisht, përmbajtja e xeheve-të nikelit duhet të jetë së paku 0.5%. Në zonën minerare të Chrom Kosovës, përqendrimi është disa herë më i lartë. Një shoqërues i shpeshtë i nikelit është gjithashtu kobalti.

Depozitat e provuara të xeherorëve në miliarda

Dhjetëra milionë MT të depozitave të xeherorëve të hekuro-nikelit në Kosovë janë eksploruar dhe dokumentuar gjeologjikisht. Disa nga këto burime minerale tashmë janë duke u minuar sot. Rezervat e mëdha të depozitave të ndryshme të kromiteve të kategorisë më të lartë janë në dispozicion të Krom Kosova për miniera dhe riciklim. Vlera e tyre është në miliarda dollarë.

Rëndësia ekonomike:

Nikeli është i nevojshëm si metal në sasi të vogla, me pjesën kryesore të prodhimit që përdoret për prodhimin e aliazheve të nikelit.
Për shkak të rezistencës kimike, nikeli përdoret për pajisje në laboratorët kimikë dhe në industrinë kimike. Nikeli është një metal i rëndësishëm aliazhimi që përdoret kryesisht në mbarimin e çelikut. Ai e bën çelikun rezistent ndaj korrozionit dhe rrit ngurtësinë, fortësinë dhe përçimin e tij.

Rrethanat që shpërblehen

Falë disa faktorëve, Chrom Kosova ka marrëdhënie prodhimi me një margjinë të respektueshme. Kompania balancon luhatjet e çmimeve në treg shumë më mirë se grupet e krahasueshme. Sigurisht, ne i mbajmë për vete arsyet kryesore për këtë! Por këtu është një mendjehollësi e vogël.
Struktura me kosto të ulët falë minierave aluviale të hapura në të gjitha rezervat e provuara të xeheve të mineraleve metalike me përqendrim të lartë.