Përgjegjësia

Përgjegjësia

Konsiderata është pasioni ynë

Dhuro dhe prano me zemër dhe me mendje. Atë që marrim nga natyra, e kthejmë në një formë tjetër. Nga njëra anë, i integrojmë kërkesat për mbrojtjen e mjedisit dhe natyrës. Nga ana tjetër, ne kujdesemi për mjedisin përreth zonave minerare dhe i kthejmë ato në gjendje të përsosur pasi veprimtaritë tona të kenë përfunduar.
Andreas Pumilia, themelues dhe President

Kush e Zotëron Tokën?

Të gjithë ne. Thesaret e saj duhet të begatisin sa më shumë njerëz të jetë e mundur në shoqërinë tonë. Megjithatë, mbi të gjitha, vetë njerëzit që jetojnë në rajonet përkatëse. Kjo është ideja jonë kur promovojmë pasurinë e madhe të lëndëve të para në Kosovë për përdorim industrial. Duke bërë kështu, ne duam gjithashtu të arrijmë një kthim të mirë, të cilin e riinvestojmë në zhvillimin dhe zgjerimin afatgjatë.

Veprim i ndërgjegjshëm i përgjegjshëm

Shoqëria i mat veprimet tona bazuar në atë që bëjmë dhe nuk bëjmë. Secili prej nesh në bord, në menaxhim, deri te zejtari, është i vetëdijshëm për këtë. Si njerëz me zemër dhe mendje, ne krijojmë një atmosferë pune të besueshme me aftësi shoqërore dhe u paguajmë punonjësve tanë një pagë të denjë. Ne planifikojmë të krijojmë një sistem praktike si në Zvicër. Ne kujdesemi që në të të mbrohet jetesa dhe shëndeti i popullatës. Ky është standardi i cilësisë që ne i vëmë punës sonë, i cili shkon përtej kërkesave teknike.